HISTORISK UTVIKLING

Islam oppstod på Den arabiske halvøyen i første halvdel av det syvende århundret da profeten Muhammed begynte å motta åpenbaringer fra Gud gjennom Engelen Gabriel i måneden Ramadan.
Grunnleggeren av religionene Islam er profeten Muhammed. Muhammed ble født i den hellige byen Mekka, ca. 570 e.kr. Han gikk rundt og fortalte om troen på en Gud, nemlig Allah. Rundt i 50 årene hans, utvandret han til Medina, profetenes by, hvor det islamske religion samfunnet tok plass. Utvandringen markerer begynnelsen på den islamske tidsregningen.10 år etter utvandringen til Medina, døde han. Etter hans død, var det uenigheter om hvem som skulle lede det islamske fellesskapet.

Abu Bakr ble valgt som den første islamske kalifen. En kalif er tittelen på muslimenes leder etter profeten Muhammed døde. Han ble valgt for folket mente Muhammed ønsket han som etterfølger siden han hadde tatt seg av fredags bønnene når han var syk.
Alle var ikke enig om denne avgjørelsen. Folk menet at Muhammeds fetter eller svigersønn, Ali burde bli den første kalifen.
Dette markerte begynnelsen på splittelsen av islam mellom sjia og sunnimuslimer. Abu sine tilhengere ble kalt Sunni-muslimer og Ali sine tilhengere ble kalt sjia-muslimer. 


http://www.desi.no/artikkel.asp?articleid=418

Slaget ved Karbala: 
Yazids styre over byen Kufa førte til svært misfornøyde innbyggere som var sjia-muslimer. De ville gjøre et opprør, så de sendte bud til Alis sønn, Hussein. Hussein tok med seg familien sin og en del menn og dro mot Kufa. Når han nærmet seg, ble han omringet av Yazids menn ved Karbala.  Slaget startet 10.muharram (oktober, første måneden i det islamske året).  En etter en ble Hussein sine menn drept. Til slutt var det bare Hussein igjen. Kvinner og barn ble holdt i skjul under slaget. Hussein tok sin seks måneders gammel sønn og red ut mot Yazids menn. Han ba om vann til barna og kvinnene og svaret ble en pil gjennom barnet. Hussein ble også drept og med hans hode på en stake red hans menn inn i Kufa. Martyriet til Hussein er sentralt i shia-islamsk tradisjon.  


http://da.wikipedia.org/wiki/Slaget_ved_Karbala

Islam er den yngste av de 5 verdensreligionene Kristendommen, Buddhismen, Hinduismen og Jødedommen. Selv om religionene er en av de yngste, er den fremdeles den største religionen etter Kristendommen. Islam betyr underkastelse som betyr at du skal underkaste deg til Gud. Du skal følge det Allah sier i dette tilfelle og gjøre det han mener er rett.

Religionen i dag er kanskje den religionen med mest tilhengere men dessverre ikke den religionen som blir mest støttet i verden. Islam er den religionen som er i flere tilfeller innblandet i væpnet konflikter rundt omkring i verden. Ikke bare det, men noen av de mest truende internasjonale terrorgrupper er innenfor religionen islam som ISS og Al-Qaida. Terrorgruppen Al-Qaida sto f.eks. for angrepet 9/11, og etter den hendelsen har mange tusenvis av amerikaner bygget opp et hat mot muslimene, noe som ikke er akseptabelt. Kanskje er det muslimer som står for mange terror hendelser rundt omkring i verden, men det betyr ikke t alle muslimer fortjener alt de får på seg.


http://www.dagbladet.no/2011/05/02/nyheter/al-qaida/bin_laden/trusselbilde/16383976/

Kilder:
https://snl.no/islams_historie
- http://www.religion.dk/islam/islam-i-dag
https://snl.no/islam
- RLE - bok 9+10.trinn 
- Historie bok 10.trinn

Likheter: 
- Jerusalem er en hellig by for de 3 verdensreligionene, jødedommen, islam og kristendommen pga. religionens historie.
- Alle 5 verdensreligioner har en stifter utenom hinduismen.
- De 5 verdensreligionene ber, som er en måte å få kontakt på med deres Gud på , noen religioner ber mer enn andre og har strengere regler. Bønn har vært en stor del av alle verdens religionenes historiske utvikling.
- Kristendommen, jødedommen og Islam har en hellig bok der det står forklart om religionens opprinnelse, historie, fortellinger og masse mer (Bibelen, Toraen og Koranen ). Hinduismen har også, men det er hellige tekster.
- I både jødedommen og islam har de begge samme opprinnelse stedet (Midtøsten).
- Man finner mest likheter mellom jødedommen og kristendommen, og hinduismen og buddhismen, men det finnes også likheter med islam. Buddhismen har sin opprinnelse i hinduismen mens Islam har sin opprinnelse i kristendommen og jødedommen. 
 


http://no.wikipedia.org/wiki/Verdens_Hellige_Skrifter

Ulikheter:
- I likhet med kristendommen, er Islam en monoteistisk religion, finnes bare en Gud og det er Allah, men kan tolkes feil også fordi i kristendommen så finnes det bare en Gud, men Gud er treenig som vil si at han er Faderen (Gud), Sønnen (Jesus) og den hellige ånd. Så kan bli sett på som en likhet og ulikhet.
- Hinduismen er ulik islam og de andre verdensreligionene når det kommer til historie og generelt. Grunnen er fordi i hinduismen har de flere guder de ber til og har ulike oppfatninger på hva Gud er.
- I islam døde ikke Muhammed for sin religion/tro, men i kristendommen døde Jesus for folket.
- Muslimer har ikke vært på flukt gjennom historien men det har jødene i mange hundre år.
- I kirken kan menn og kvinner sitte sammen, men det kan man ikke i islam eller jødedommen. Da må man enten sitte adskilt eller ha separerte gudstjenester/messer.
- I noen av religionene som f.eks. Islam og kristendommen er det ulike oppfatninger om kvinner burde ha de samme rettighetene som menn har som har i noen religioner stor betydning i historien. 
Kilder:
https://snl.no/islam
https://snl.no/kristendom
https://snl.no/j%C3%B8dedom
https://snl.no/buddhisme
https://snl.no/hinduisme 

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

verdensreligionenislam

verdensreligionenislam

18, Stavanger

Hei vi er fem ungdommer fra Ullandhaug skole, vi går i 10 klasse og har fått utlevert en oppgave om å skrive om islam.

Kategorier

Arkiv

hits