Gudsbegrep i Islam

Allah

Islam er en monoteistisk religion. Det vil si at muslimene bare tror på én Gud, som de kaller Allah. Allah er arabisk for gud. Islam lærer at Allah åpenbarte koranen gjennom engelen Gabriel for Muhammed og at han er Allahs siste profet. Muslimene tror at Allah er skaperen og opprettholderen av verden. Guden muslimene tror på er den samme som jødene og de kristne tror på.

Sure 112: «Han er Gud, én, den ene omsorgskilde. Ikke har han avlet noen, ei heller har han selv blitt avlet. Inegn er Hans like.»I koranen er budskapet om den ene gud sentralt. Her er et lite utdrag fra koranen som gjenspeiler dette.

Trosbekjennelsen som er en viktig del av de fem søylene, understreker også viktigheten til at Gud er én.

Trosbekjennelsen: «Det er ingen Gud uten Allah, og Muhammed er hans profet.» 

Allah har aldri åpenbart seg for menneskene. Derfor vet ingen hvordan han ser ut og han kan dermed ikke bli avbildet. Guds usynlighet viser til hans overlegenhet.


Allah skrevet på arabisk.
Kilde: http://www.helalplatform.com/wp-content/uploads/2014/11/Allah_lafz%C4%B1_png.jpg

Det finnes altså ingenting om Guds utseende i de islamske skriftene, men personligheten hans beskrives grundig. Guds vakreste navn er 99 kallenavn for Allah som alle beskriver en egenskap ved ham. Allah framstilles blant annet som en gud som er barmhjertig, allmektig og rettferdig.

Her er noen av Guds vakreste navn skrevet på arabisk med både det arabiske og latinske alfabetet og den norske oversettelsen.

Sannheten

al-Ḥaqq

الحق

Den evige

aṣ-Ṣamad

الصمد

Den tålmodige

aṣ-Ṣabūr

الصبور

Beskytteren

al-Muhaymin

المهيمن

Muslimene aviser tanken om en treenighet og sammeligner det med polyteisme, troen på flere guder.De aviser også tanken om at Gud har en sønn, Jesus. Islam betyr «underkastelse». De som tror på Allah skal underkaste seg, la seg styre, av ham.


Sammenligning med de andre verdensreligionene

Islam har i likhet med de fire andre verdensreligionene tilhengere spredd over hele verden. Her skal jeg vise flere likheter og ulikheter ved gudsbegrepet i de fem religionene.

Først og fremst er troen på én eller flere guder felles for alle religionene. Synet på guden(e) er likevel forskjellig. I tillegg til islam er både kristendommen og jødedommen monoteistiske religioner. I motsetning til Abrahamsreligionene er hinduismen i hovedsak en polyteistisk religion. Hinduismen er en svært mangfoldig religion, med mange ulike retninger. Innenfor de forskjellige retningene tilber de forskjellige guder. Mange mener likevel at disse gudene er ulike former for én Gud, Brahman. I retninger Vishnuismen tilber de Vishnu, Krishna og/ eller Rama, I Shivaismen tilber de Shiva og i Shaktismen tror de på Gudinnen. Derfor kan hinduer i noen tilfeller ha et monoteistisk gudssyn. Buddhismen er den den eneste religionen som går ut i fra at det ikke finnes en eller flere guder som har skapt eller opprettholder verdenen. Buddha er en viktig person innen buddhismen, han er derimot ikke en gud, men et forbilde. Gudene i buddhismen er opprinnelig mennesker som har fått gjenfødelser i himmelske verdener på grunn av de gode livene de har levd. Gudene i buddhismen er også i motsetning til de andres guder dødelige. Når de har brukt opp sitt overskudd av gode gjerninger, blir de gjenfødt som mennesker. Buddhismen er derfor det man kan kalle det en polyteistisk religion. I Buddhismen er det ingen lære om gudene, derfor er det menneskene som er det viktigste.

Islam, hinduismen, kristendommen og jødedommen lærer om en gud som har skapt og opprettholder verdenen. Hinduismen lærer i tillegg at verden blir ødelagt og at verdenen akkurat som menneskene, lever i en evig gjenskapelsessyklus. Gudene Brahma, Vishnu og Shiva fremstår som skaperen, opprettholderen og ødeleggeren.

Islam har en personlig gud som det er mulig å kontakte direkte, via f. eks bønn. En personlig gud finner vi også i kristendommen, jødedommen og hinduismen. Kristendommen, Jødedommen og Islam er åpenbaringsreligioner. Guden i åpenbaringsreligionen har åpenbart seg gjennom historien og ønsker et felleskap med menneskene. Å åpenbare betyr å gjøre kjent med noe som har vært skjult. Hvem som har formidlet gudsåpenbaringen har de et forskjellig syn på. I kristendommen er det Jesus, i Jødedommen er det Moses og i Islam er det Muhammed.

Allah har aldri åpenbart seg for menneskene og det er derfor ingen som vet hvordan gud er. Derfor vet ingen hvilket kjønn Allah er og han kan heller ikke avbildes. Den jødiske guden er også uten form. Ingen har sett ham. Likevel omtales han ved hankjønn i de jødiske skriftene. Den kristne guden har derimot gitt set til kjenne for menneskene. Gud er ikke bundet til noe kjønn og omtales både som hannkjønn og hunkjønn i Bibelen. I buddhismen har gudene ofte både en mannlig og en kvinnlig side. Gudene framstilles som mann og kone, for eksempel Shiva og Parvati.


Buddha, buddhistenes forbilde.
Kilde: http://www.johnworldpeace.com/images/buddha017.jpg


Jesu, en del av kristendommen sin Guds treenighet.
Kilde: http://globe-views.com/dcim/dreams/god/god-02.jpg


Noen av buddhismens guder. På bildet over ser du Shiva, Parvati og Ganesha.
Kilde: http://www.dollsofindia.com/images/products/hindu-posters/shiva-parvati-ganesh-DB63_l.jpg


Moses, en viktig profet innen jødedommen.
Kilde: http://students.ou.edu/T/Emmanuel.Torres-1/moses.jpg

Kilder

http://www.islam.no/omislam.aspx?cat=7

http://alnakka.net/w/index.php?title=Isl%C4%81m

https://snl.no/islam

https://snl.no/Allah

http://www.islamnet.no/misoppfatninger/misopp1/1942-muslimer-sier-allah.html

http://www.sultan.org/articles/god.html

http://en.wikipedia.org/wiki/God_in_Islam

http://no.wikipedia.org/wiki/Allahs_99_vakreste_navn

 http://no.wikipedia.org/wiki/Islam


Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

verdensreligionenislam

verdensreligionenislam

18, Stavanger

Hei vi er fem ungdommer fra Ullandhaug skole, vi går i 10 klasse og har fått utlevert en oppgave om å skrive om islam.

Kategorier

Arkiv

hits