Islamsk Ritualer

Ritualer for å be

 

 

  • Muslimer ber fem ganger om dagen og det er en plikt til å følge noen ritualer må utføres før bønn for eksempel rensing av kroppen, gjør du det ved å vaske ansiktet, føttene, hår, ører og munnen og under bønn du si noen sitater fra Koranen, takke gud, spør etter noe du ønsker. For eksempel å bestå en eksamen eller som ønsker en jobb, og du kan også be om tilgivelse.

 

 

http://islamicmaterial.blog.com/2014/11/25/prayer-importance-in-islam/ 

 

 

 

 

Ritualer for å faste

 

 

Å faste er også et ritual satte av muslimer, det betyr at du ikke kan spise, drikke og ha samleie fra soloppgang til solnedgang. Ramadan kan enten være 29 eller 30 dager basert på månens syklus. Ramadan er gjort slik at du kan rense din sjel, og slik at de rike muslimer kan føle hvordan

fattige mennesker føler.

 

 

 

Ritualer for Hajj

 

 

Pilegrims også kalt hajj må også gjøres igjennom en muslims liv. de reiser til den hellige byen Mekka som er i Saudi-Arabia, der de ber gud om tilgivelse, noe de ønsker og rensing av sjel og kropp. De også å utføre bestemte ritualer, som å gå rundt Kaba, den svarte kube- formet bygning som ligger i Mekka.

http://en.wikipedia.org/wiki/Hajj 

 

 

 

Ritualer for den avdøde

 
  • Når en muslim nærmer seg døden, bør familie og nære venner til stede. De bør tilby den døende håp og godhet. Og oppmuntre den døende å si «shahada», som bekrefter at det ikke finnes noen Gud, men Allah. så snart personen er død familie og venner rundt den avdøde må si (<<Sannelig vi tilhører Allah, og virkelig til Ham skal vi vende tilbake >>).

 

 

 

 

Sammenligning av andre verdensreligioner

 

 

Hinduismen

 

Du skal be til den hindu gudene: Brahman, Shiva, Vishnu og Shakti. Denne hengivenhet tar vanligvis form av ritualer og praksis knytet til skulpturer og bilder av guder i hjemme helligdommer.

 

Og gjør yoga er også en del av hinduismen, og dette er at du skal meditere  

 

 

 

Buddhismen

 

I buddhisme er meditasjon svært viktig og er et daglig ritual . Det er utført slik at det fører til åndelig frihet og opplysning.

 

 

 

 

Kristendommen

 

 I kristendommen er det viktig at du går i kirken hver søndag og det er viktig at du blir døpt . i kristendommen bør du lese bibelen regelmessig

 

 

 

 

Jødedommen

 

I jødiske rituals mannlige spedbarn må omskjæres

 

Bar Mitzvah er en seremoni for gutter i en alder av 13. Den gjør at den jødiske gutten kommer til et samfunn som en voksen. Bar Mitzvah betyr ``Sønn avbudet``

 

De har samme ritualer for jenter, men det heter Bat Mitzvah.   

 

Kilder: 

 

http://www.questionsaboutislam.com/faith-beliefs-practices/main-practices-rituals-of-islam.php

 

 

https://www.everplans.com/articles/muslim-funeral-traditions
 
http://www.religionfacts.com/hinduism/practices
 

http://www.religionfacts.com/buddhism/practices


http://www.religionfacts.com/christianity/practices

 

http://www.diversiton.com/religion/main/judaism/holydays-festivals-rituals.asp

 

 

 

 

Ritualer

Ritualer for å be

 
Muslimer ber fem ganger om dagen og det er en plikt til å følge noen ritualer må utføres før bønn for eksempel rensing av kroppen, gjør du det ved å vaske ansiktet, føttene, hår, ører og munnen og under bønn du si noen sitater fra Koranen, takke gud, spør etter noe du ønsker. For eksempel å bestå en eksamen eller som ønsker en jobb, og du kan også be om tilgivelse.
Ritualer

Det er ritualer i islam når det er et nyfødt barn i familien, først og fremst du skal gratulere din muslimske bror på fødselen av barnet sitt, dette skaper en atmosfære av kjærlighet og medfølelse blant muslimske familier, hvis gratulasjoner ikke kan formidles, må bønner for velferden til hans barn bli tilbudt.

Etter barnet har blitt vasket de skal be i det høyre øret til den nyfødte babyen og den venstre øret til babyen, det er fordi at de første ordene han hører å erklære storhet og majestet av Allah.
Håret på hodet av den nyfødte må være barbert på den sjuende dagen Barbere hår på hodet gir barnet med styrke og åpner porene i huden.

Det er også gunstig for øye - syn, hørsel og luktesans.

 


http://www.islamcan.com/raising-children-in-islam/general-instructions-concerning-a-newborn-for-muslim-parents.shtml#.VS-Yz9ysU3Q

- Kako 10b

HISTORISK UTVIKLING

Islam oppstod på Den arabiske halvøyen i første halvdel av det syvende århundret da profeten Muhammed begynte å motta åpenbaringer fra Gud gjennom Engelen Gabriel i måneden Ramadan.
Grunnleggeren av religionene Islam er profeten Muhammed. Muhammed ble født i den hellige byen Mekka, ca. 570 e.kr. Han gikk rundt og fortalte om troen på en Gud, nemlig Allah. Rundt i 50 årene hans, utvandret han til Medina, profetenes by, hvor det islamske religion samfunnet tok plass. Utvandringen markerer begynnelsen på den islamske tidsregningen.10 år etter utvandringen til Medina, døde han. Etter hans død, var det uenigheter om hvem som skulle lede det islamske fellesskapet.

Abu Bakr ble valgt som den første islamske kalifen. En kalif er tittelen på muslimenes leder etter profeten Muhammed døde. Han ble valgt for folket mente Muhammed ønsket han som etterfølger siden han hadde tatt seg av fredags bønnene når han var syk.
Alle var ikke enig om denne avgjørelsen. Folk menet at Muhammeds fetter eller svigersønn, Ali burde bli den første kalifen.
Dette markerte begynnelsen på splittelsen av islam mellom sjia og sunnimuslimer. Abu sine tilhengere ble kalt Sunni-muslimer og Ali sine tilhengere ble kalt sjia-muslimer. 


http://www.desi.no/artikkel.asp?articleid=418

Slaget ved Karbala: 
Yazids styre over byen Kufa førte til svært misfornøyde innbyggere som var sjia-muslimer. De ville gjøre et opprør, så de sendte bud til Alis sønn, Hussein. Hussein tok med seg familien sin og en del menn og dro mot Kufa. Når han nærmet seg, ble han omringet av Yazids menn ved Karbala.  Slaget startet 10.muharram (oktober, første måneden i det islamske året).  En etter en ble Hussein sine menn drept. Til slutt var det bare Hussein igjen. Kvinner og barn ble holdt i skjul under slaget. Hussein tok sin seks måneders gammel sønn og red ut mot Yazids menn. Han ba om vann til barna og kvinnene og svaret ble en pil gjennom barnet. Hussein ble også drept og med hans hode på en stake red hans menn inn i Kufa. Martyriet til Hussein er sentralt i shia-islamsk tradisjon.  


http://da.wikipedia.org/wiki/Slaget_ved_Karbala

Islam er den yngste av de 5 verdensreligionene Kristendommen, Buddhismen, Hinduismen og Jødedommen. Selv om religionene er en av de yngste, er den fremdeles den største religionen etter Kristendommen. Islam betyr underkastelse som betyr at du skal underkaste deg til Gud. Du skal følge det Allah sier i dette tilfelle og gjøre det han mener er rett.

Religionen i dag er kanskje den religionen med mest tilhengere men dessverre ikke den religionen som blir mest støttet i verden. Islam er den religionen som er i flere tilfeller innblandet i væpnet konflikter rundt omkring i verden. Ikke bare det, men noen av de mest truende internasjonale terrorgrupper er innenfor religionen islam som ISS og Al-Qaida. Terrorgruppen Al-Qaida sto f.eks. for angrepet 9/11, og etter den hendelsen har mange tusenvis av amerikaner bygget opp et hat mot muslimene, noe som ikke er akseptabelt. Kanskje er det muslimer som står for mange terror hendelser rundt omkring i verden, men det betyr ikke t alle muslimer fortjener alt de får på seg.


http://www.dagbladet.no/2011/05/02/nyheter/al-qaida/bin_laden/trusselbilde/16383976/

Kilder:
https://snl.no/islams_historie
- http://www.religion.dk/islam/islam-i-dag
https://snl.no/islam
- RLE - bok 9+10.trinn 
- Historie bok 10.trinn

Likheter: 
- Jerusalem er en hellig by for de 3 verdensreligionene, jødedommen, islam og kristendommen pga. religionens historie.
- Alle 5 verdensreligioner har en stifter utenom hinduismen.
- De 5 verdensreligionene ber, som er en måte å få kontakt på med deres Gud på , noen religioner ber mer enn andre og har strengere regler. Bønn har vært en stor del av alle verdens religionenes historiske utvikling.
- Kristendommen, jødedommen og Islam har en hellig bok der det står forklart om religionens opprinnelse, historie, fortellinger og masse mer (Bibelen, Toraen og Koranen ). Hinduismen har også, men det er hellige tekster.
- I både jødedommen og islam har de begge samme opprinnelse stedet (Midtøsten).
- Man finner mest likheter mellom jødedommen og kristendommen, og hinduismen og buddhismen, men det finnes også likheter med islam. Buddhismen har sin opprinnelse i hinduismen mens Islam har sin opprinnelse i kristendommen og jødedommen. 
 


http://no.wikipedia.org/wiki/Verdens_Hellige_Skrifter

Ulikheter:
- I likhet med kristendommen, er Islam en monoteistisk religion, finnes bare en Gud og det er Allah, men kan tolkes feil også fordi i kristendommen så finnes det bare en Gud, men Gud er treenig som vil si at han er Faderen (Gud), Sønnen (Jesus) og den hellige ånd. Så kan bli sett på som en likhet og ulikhet.
- Hinduismen er ulik islam og de andre verdensreligionene når det kommer til historie og generelt. Grunnen er fordi i hinduismen har de flere guder de ber til og har ulike oppfatninger på hva Gud er.
- I islam døde ikke Muhammed for sin religion/tro, men i kristendommen døde Jesus for folket.
- Muslimer har ikke vært på flukt gjennom historien men det har jødene i mange hundre år.
- I kirken kan menn og kvinner sitte sammen, men det kan man ikke i islam eller jødedommen. Da må man enten sitte adskilt eller ha separerte gudstjenester/messer.
- I noen av religionene som f.eks. Islam og kristendommen er det ulike oppfatninger om kvinner burde ha de samme rettighetene som menn har som har i noen religioner stor betydning i historien. 
Kilder:
https://snl.no/islam
https://snl.no/kristendom
https://snl.no/j%C3%B8dedom
https://snl.no/buddhisme
https://snl.no/hinduisme 

 

Gudsbegrep i Islam

Allah

Islam er en monoteistisk religion. Det vil si at muslimene bare tror på én Gud, som de kaller Allah. Allah er arabisk for gud. Islam lærer at Allah åpenbarte koranen gjennom engelen Gabriel for Muhammed og at han er Allahs siste profet. Muslimene tror at Allah er skaperen og opprettholderen av verden. Guden muslimene tror på er den samme som jødene og de kristne tror på.

Sure 112: «Han er Gud, én, den ene omsorgskilde. Ikke har han avlet noen, ei heller har han selv blitt avlet. Inegn er Hans like.»I koranen er budskapet om den ene gud sentralt. Her er et lite utdrag fra koranen som gjenspeiler dette.

Trosbekjennelsen som er en viktig del av de fem søylene, understreker også viktigheten til at Gud er én.

Trosbekjennelsen: «Det er ingen Gud uten Allah, og Muhammed er hans profet.» 

Allah har aldri åpenbart seg for menneskene. Derfor vet ingen hvordan han ser ut og han kan dermed ikke bli avbildet. Guds usynlighet viser til hans overlegenhet.


Allah skrevet på arabisk.
Kilde: http://www.helalplatform.com/wp-content/uploads/2014/11/Allah_lafz%C4%B1_png.jpg

Det finnes altså ingenting om Guds utseende i de islamske skriftene, men personligheten hans beskrives grundig. Guds vakreste navn er 99 kallenavn for Allah som alle beskriver en egenskap ved ham. Allah framstilles blant annet som en gud som er barmhjertig, allmektig og rettferdig.

Her er noen av Guds vakreste navn skrevet på arabisk med både det arabiske og latinske alfabetet og den norske oversettelsen.

Sannheten

al-Ḥaqq

الحق

Den evige

aṣ-Ṣamad

الصمد

Den tålmodige

aṣ-Ṣabūr

الصبور

Beskytteren

al-Muhaymin

المهيمن

Muslimene aviser tanken om en treenighet og sammeligner det med polyteisme, troen på flere guder.De aviser også tanken om at Gud har en sønn, Jesus. Islam betyr «underkastelse». De som tror på Allah skal underkaste seg, la seg styre, av ham.


Sammenligning med de andre verdensreligionene

Islam har i likhet med de fire andre verdensreligionene tilhengere spredd over hele verden. Her skal jeg vise flere likheter og ulikheter ved gudsbegrepet i de fem religionene.

Først og fremst er troen på én eller flere guder felles for alle religionene. Synet på guden(e) er likevel forskjellig. I tillegg til islam er både kristendommen og jødedommen monoteistiske religioner. I motsetning til Abrahamsreligionene er hinduismen i hovedsak en polyteistisk religion. Hinduismen er en svært mangfoldig religion, med mange ulike retninger. Innenfor de forskjellige retningene tilber de forskjellige guder. Mange mener likevel at disse gudene er ulike former for én Gud, Brahman. I retninger Vishnuismen tilber de Vishnu, Krishna og/ eller Rama, I Shivaismen tilber de Shiva og i Shaktismen tror de på Gudinnen. Derfor kan hinduer i noen tilfeller ha et monoteistisk gudssyn. Buddhismen er den den eneste religionen som går ut i fra at det ikke finnes en eller flere guder som har skapt eller opprettholder verdenen. Buddha er en viktig person innen buddhismen, han er derimot ikke en gud, men et forbilde. Gudene i buddhismen er opprinnelig mennesker som har fått gjenfødelser i himmelske verdener på grunn av de gode livene de har levd. Gudene i buddhismen er også i motsetning til de andres guder dødelige. Når de har brukt opp sitt overskudd av gode gjerninger, blir de gjenfødt som mennesker. Buddhismen er derfor det man kan kalle det en polyteistisk religion. I Buddhismen er det ingen lære om gudene, derfor er det menneskene som er det viktigste.

Islam, hinduismen, kristendommen og jødedommen lærer om en gud som har skapt og opprettholder verdenen. Hinduismen lærer i tillegg at verden blir ødelagt og at verdenen akkurat som menneskene, lever i en evig gjenskapelsessyklus. Gudene Brahma, Vishnu og Shiva fremstår som skaperen, opprettholderen og ødeleggeren.

Islam har en personlig gud som det er mulig å kontakte direkte, via f. eks bønn. En personlig gud finner vi også i kristendommen, jødedommen og hinduismen. Kristendommen, Jødedommen og Islam er åpenbaringsreligioner. Guden i åpenbaringsreligionen har åpenbart seg gjennom historien og ønsker et felleskap med menneskene. Å åpenbare betyr å gjøre kjent med noe som har vært skjult. Hvem som har formidlet gudsåpenbaringen har de et forskjellig syn på. I kristendommen er det Jesus, i Jødedommen er det Moses og i Islam er det Muhammed.

Allah har aldri åpenbart seg for menneskene og det er derfor ingen som vet hvordan gud er. Derfor vet ingen hvilket kjønn Allah er og han kan heller ikke avbildes. Den jødiske guden er også uten form. Ingen har sett ham. Likevel omtales han ved hankjønn i de jødiske skriftene. Den kristne guden har derimot gitt set til kjenne for menneskene. Gud er ikke bundet til noe kjønn og omtales både som hannkjønn og hunkjønn i Bibelen. I buddhismen har gudene ofte både en mannlig og en kvinnlig side. Gudene framstilles som mann og kone, for eksempel Shiva og Parvati.


Buddha, buddhistenes forbilde.
Kilde: http://www.johnworldpeace.com/images/buddha017.jpg


Jesu, en del av kristendommen sin Guds treenighet.
Kilde: http://globe-views.com/dcim/dreams/god/god-02.jpg


Noen av buddhismens guder. På bildet over ser du Shiva, Parvati og Ganesha.
Kilde: http://www.dollsofindia.com/images/products/hindu-posters/shiva-parvati-ganesh-DB63_l.jpg


Moses, en viktig profet innen jødedommen.
Kilde: http://students.ou.edu/T/Emmanuel.Torres-1/moses.jpg

Kilder

http://www.islam.no/omislam.aspx?cat=7

http://alnakka.net/w/index.php?title=Isl%C4%81m

https://snl.no/islam

https://snl.no/Allah

http://www.islamnet.no/misoppfatninger/misopp1/1942-muslimer-sier-allah.html

http://www.sultan.org/articles/god.html

http://en.wikipedia.org/wiki/God_in_Islam

http://no.wikipedia.org/wiki/Allahs_99_vakreste_navn

 http://no.wikipedia.org/wiki/Islam


Praktisering av troen

De fem søylene i Islam er oppbygningen av religionen.  De fem søylene er:

-          Trosbekjennelsen

-          Bønnen

-          Fasten

-          Pilegrimsreisen

-          Veldedigheten

Den viktigste søylen er trosbekjennelsen. Dette er troen.  Den bekjenner troen på den éne gud Allah og Muhammed som er Allahs profet. Trosbekjennelsen står også på en rekke land sine flagg. Trosbekjennelsen er: «Det finnes ingen Gud unntatt Allah og Muhammed er Hans profet».

Bønnen er viktig. Er man en muslim skal man be fem ganger til dagen om man har mulighet til det. Denne bønnen skal være fast og rituell. Bønnen skal alltid gjøres rettet mot Mekka.

(kilde- wikipedia) utdrag fra nettsiden.

Her ser du når til dagen muslimene skal be.

I Ramadan skal den månedslange fasten utføres, det skal ikke spises eller drikkes. Etter solnedgang gjelder ikke disse reglene og man kan spise og drikke hvor mye man vil før daggry. Fasten avsluttes med festen Id Ul-Fitr.

Pilegrimsreisen er en reise alle voksne muslimer må dra på av de som har muligheten til det. Denne pilegrimsreisen skal være til Mekka, du kan dra på pilegrimsreisen flere ganger men det er påbudt med minst 1 gang. Kvinner oppfordres til å reise i rene kvinnegrupper eller sammen med familiemedlemmer.

(Kilde- Wikipedia)

Her er en på pilegrim ved Kaba i Mekka.

Veldedigheten går ut på at de skal arbeide for å tjene penger eller gjøre en god gjerning for noen som ikke er i slekten din. Dette er noe alle skal gjøre. Dette har buddhismen, jødedommen og kristendommen i likhet med Islam.

SAMMENLIKNING MED RESTEN AV RELIGIONENE:

Likheter: Alle religionene må tro for å være en del av religionen. Bønnen er ikke så viktig for de fleste andre religionene bortsett fra buddhismen og hinduismen. De kristne og jødene skal også be, men svært få innenfor disse religionen ber daglig. Alle religionene har det som regel at de skal hjelpe noen som trenger det eller at religionene har det som et ritual. Jødedommen, kristendommen og Islam har også felles at de tror på en og den samme guden. I jødedommen drar pilegrimer fra hele verden for å komme til klagemuren i Jerusalem. Noen steder de forskjellige religionene skal reise til er:

Islam:

- Mekka

- Medina

- Jerusalem

Jødedommen:

- Jerusalem

Kristendommen:

- Betlehem

- Jerusalem

- Roma

- Nidaros

Buddhismen:

- Bodh Gaya

- Dlada Miligava i Kandy

Hinduismen:

- Ganges 

- Varanasi

 

Ulikheter: Buddhismen og hinduismen har ikke et spesifikt tall for hvor mange ganger til dagen dem må be. Islam er den eneste religionen der du er nødt til å utføre fasten, men i kristendommen var det ofte vanlig å faste i de vestlige kirkene 40 dager før påske og for alle kristne var ukentlige fastedager (onsdager og fredager). I de ortodokse kirkene spiller faste fortsatt en stor rolle, men i de protestantiske kirkene er dette avvist som en religiøst plikt. I jødedommen er det den store forsoningsdagen, Yom Kippur som er en viktig fastedag. I buddhismen skal fasten pågå på nymåne-dager og fullmåne-dager i sammenheng med resitasjon av munkereglene.

Kilder:

Islam - SNL

Islam.no

Wikipedia - Islam

Wikipedia - De fem søylene 

Faste - SNL 

Wikipedia - Pilegrim


- Hildur Helland Vevatne 10B


23.04.2015

 

Kunst, arkitektur og musikk sammenlignet med de andre religionene

Kunst i islam

Islamsk kunst er en betegnelse på den kunsten som hovedsakelig er skapt av muslimer, influert av de islamske kulturer i ulike muslimske land.

Islamsk kunst er nødvendigvis ikke religiøs i sin bruk eller betydning. Islamsk kunst, har gjennom historien vært geometriske portretter, blomstrete, «arabisk stil», smidige spiraler, og kalligrafisk formgivning.

Kristendommens kunst er enklere og bare det viktigste skal være med. Ulik den sterke tradisjonen av å avbilde det menneskelige legeme i kristen kunst, er det en hovedregel i de fleste muslimske land, å ikke inkludere beskrivelse av menneskelige vesener. Det er forbudt å avbilde profeten Muhammed.

I hinduismen og buddhismen har de mange ulike bilder og statuer. I buddhismen er det viktigste buddhastatuer i templene og hjemme. De består som regel i gull. I hinduismen har de kunst og statuer til alle de ulike gudene i motsetning til Islam som ikke har lov til å avbilde Allah. Kunsten er veldig fargerik i forhold til kristendommen.

I likhet med Islam står det i det andre bud at Gud ikke skal avbildes. Jødene mener at Gud er uten fysisk kropp og dermed ikke kan avbildes.

Jeg tror det er fordi at muslimer tror at avbildninger av profeten vil forføre til idolisering av det samme. Forbudet mot avbildning av mennesker kalles for anikonisme

Islamsk kunst er vanligvis sentrert rundt Allah, og ettersom Allah ikke kan bli representert av bilder ? benyttes geometriske mønstre isteden.

Arkitektur i islam

Den islamske arkitekturen har tradisjonelt vært orientert mot det abstrakte og geometriske, på samme måte som islamsk kunst i alminnelighet.

Arkitekturen har flere fellestrekk med kunsten innen det islamske kulturområdet: først det nonfigurative, deretter trekk som symmetri, heldekkende geometriske mønstre på ytterveggene, arabesker, kalligrafiske ornament og klare farger. Mens i kristendommen er en viktig bygningstype basilikaen som en overtar fra romersk arkitektur og gis et kristent innhold. Noen eksempler på dette finner vi i Roma. I likhet med den islamske arkitekturen er templene til hinduistene fult av detaljer. Spesielt innvendig.

 

Musikk i islam

Ordet «ghina» betyr lyd eller stemme som gjentas, eller om å gjøre det vakkert. Både klapping og plystring er «ghina». Også lyder fra musikkinstrumenter går under begrepet ?ghina?.

Islamsk musikk har sin bakgrunn i arabisk folkemusikk. Den aller første islamske musikken var bønnerop og resitasjon.

Islamsk musikk er basert på det vokale. Det henger sammen med Koranens betydning som Guds åpenbare ord. Når en tar i bruk instrumenter, er det i hovedsak rytmeinstrument som trommer. Andre instrumenter, som fløyter, sitar og lutt, blir også brukt.

 I Det gamle testamente i Bibelen kan vi lese om at det var musikk, sang og dans ved gudstjenesten i tempelet i Jerusalem. Det ble brukt instrumenter som harpe, sitar, fløyte, trompet, trommer og cymbaler

I motsetning til Islamsk musikk, er musikken i buddhismen og hinduismen roligere og lange. De brukes for meditasjon og for å komme nærmere Nirvana, mens i jødedommen brukes musikken til festlige og spesielle anledninger.

 

 


Pixabay
 

Davidmus

 

Kirken.namdal

 

Kilde

Kilde

Kilde

Kilde


-Sofie 10b

Les mer i arkivet » Mai 2015 » April 2015
verdensreligionenislam

verdensreligionenislam

18, Stavanger

Hei vi er fem ungdommer fra Ullandhaug skole, vi går i 10 klasse og har fått utlevert en oppgave om å skrive om islam.

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Siste kommentarer

Lenker

hits